جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

654321

International Journal of Industrial Engineering & Production Management (2013) -144144-24523 February 2013, Volume 23, Number 4 pp. 471-484 http://IJIEPM.iust.ac.ir/ Due Date Assignment for Delivery Time in Multi-Server Dynamic PERT Networks S. Noori& S. Yaghoubi Siamak Read more…

مقالات و پایان نامه ها

123456

International Journal of Industrial Engineering & Production Management (2013) -144144-24523 February 2013, Volume 23, Number 4 pp. 471-484 http://IJIEPM.iust.ac.ir/ Due Date Assignment for Delivery Time in Multi-Server Dynamic PERT Networks S. Noori& S. Yaghoubi Siamak Read more…